Begrijpbaar

 
Voor veel werknemers, werkgevers en ondernemers is pensioen een complex en niet alledaags onderwerp. Een van onze doelen is daarom om een advies voor u in een heldere en eenvoudige taal begrijpbaar te maken. Zodat u inziet waarom het advies past bij uw situatie en wat de consequenties ervan zijn. U moet zelf positief achter een gekozen oplossing staan en dit kan naar onze mening alleen als wij het advies en de gevolgen op een begrijpbare manier voor u inzichtelijk hebben gemaakt.
 
 

Deskundig

 
Deskundigheid is essentieel om een goed pensioenadvies te kunnen geven. Niet alleen op wettelijke en rekenkundig gebied moeten wij  alle kennis in huis hebben, even zo belangrijk zijn onze communicatieve vaardigheden en de kracht om uw daadwerkelijke vragen, doelen en wensen te achterhalen en te vertalen naar de passende oplossing.
 
 

Toegespitst op uw situatie of onderneming

 
Aan onnodige adviezen of producten heeft u niks. Om u en/ of de onderneming op een juiste manier van dienst te kunnen zijn moeten wij inzicht hebben in de (financiële) situatie van u en/ of de onderneming. Daarnaast willen wij nog veel meer van u weten, zoals uw risicobereidheid, doestellingen en wensen. Tijdens persoonlijke gesprekken worden alle benodigde gegevens en eigenschappen geinvetariseerd.
 
 

Op de toekomst voorbereid

 
Een goed advies of plan hoeft alleen zo nu en dan te worden " bijgestuurd". Het moet zijn voorbereid op uw toekomst maar ook op de toekomst van uw omgeving. Wat heeft u immers aan een pensioenadvies op 65 jaar als we weten dat de pensioenleeftijd  naar 66 of 67 jaar gaat? Het is natuurlijk nooit mogelijk om met alle onzekerheden in het leven rekening te houden bij het opstellen van een advies of financieel plan. Wel kunnen we voldoende flexibiliteit zorgen zodat met elke verandering kan worden omgegaan.