Onze diensten


 
Een overzicht van onze diensten
 

Pensioen Directeur-Grootaandeelhouder
Pensioenberekeningen eigen beheer
Inkoop dienstjaren
Pensioenplanning
Opzetten pensioenregeling (eigen beheer/ verzekerd)
Herverzekeren risico nabestaandenpensioen
Herverzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen
Berekenen uitstel en vervroegen pensioen

Berekenen overdracht pensioenverplichting
Berekenen pensioenverdeling bij echtscheiding
Opstellen juridische documenten
Overleg met belastingdienst
(fiscale) adviesvraagstukken pensioen eigen beheer

Pensioen Werknemer
Opstellen pensioenanalyse
Vergelijken pensioenregeling werkgevers
Advies bij waardeoverdracht
Advies bij pensioenverdeling bij echtscheiding
Opzetten aanvullende pensioenregeling
Juridische pensioenconflicten
Overige pensioenvraagstukken

 

 Pensioen Werkgever
Opzetten collectieve pensioenregeling
Second opinion collectieve pensioenregeling
Verlengingstraject collectieve pensioenregeling
Opschonen en en controleren pensioenadministratie
Controleren financiele boekingen pensioen
Volledig overnemen pensioenadministratie

(collectieve) waardeoverdrachten
Opstellen arbeidsvoorwaarden (mbt pensioen)
Pensioencommunicatie
Individuele en collectieve adviesgesprekken
Advies bij geschillen met pensioenuitvoerder
Juridische pensioenvraagstukken
Controleren bij BPF verplichtstelling
Actuariele berekeningen (IFRS/FAS)


Pensioen Ondernemer
Opstellen pensioenanalyse
Opzetten oudedagsvoorziening
Afstorten FOR (fiscale oudedagsreserve)
Afstorten Stakingswinst
Advies bij overgang naar BV
Opstellen stamrechtovereenkomst
Verzekeren risico arbeidsongeschiktheid
Verzekeren nabestaandenrisicoFinanciële planning
Opstellen financieel plan
Advies bij opstellen trouwen
Advies bij echtscheiding
Advies bij verdeling nalatenschap
Estate planning
Advies vermogensopbouw
Advies bij ontvangst gouden handdruk
Expirerende lijfrente- en pensioenverzekeringen                                 
Afdekken risico bij overlijden
Individuele financiele vraagstukken
Advies bij overdracht onderneming
Hypotheekverstrekking BV aan privé
Opstellen stamrechtovereenkomst