Pensioenberekeningen eigen beheer

 
Een DGA mag zijn pensioen in zijn eigen BV ofwel in "eigen beheer" opbouwen.

Wij maken voor accountans, fiscalisten en advocaten actuariële berekening waaruit blijkt hoeveel pensioen u mag opbouwen in eigen beheer en hoe dit fiscaal gewaardeerd wordt. Tevens geven wij u advies over de risico's van bijvoorbeeld overlijden vóór de pensioendatum of arbeidsongeschiktheid.
Voor de actuariele pensioenberekeningen wordt gebruik gemaakt van specialistische software. Onze medewerkers zijn actuarieel geschoold en begijpen niet alleen de systhematiek achter de actuariele pensioenberekeningen maar ook, zeker zo belangrijk, de visie van de belastingdienst op de waardering van de pensioenverplichting in eigen beheer.
 
Wij kunnen onder andere de volgende pensioenberekeningen opstellen voor pensioen in eigen beheer
  • Fiscale pensioenreserve koopsommethode
  • Fiscale pensioenreserve premie/ koopsommethode
  • Commerciële waarde pensioenreserve
  • Inkoop dienstjaren
  • Uitstel en vervroegen pensioenaanspraken
  • Pensioenreserve ingegaan pensioen
  • Pensioenreserve premievrij pensiuoen
  • Overdrachtswaarde bij extern eigen beheer of overdracht naar een verzekeraar
  • Pensioenverdeling bij echtscheiding