DGA & Pensioen

 
Als directeur-grootaandeelhouder heeft u meer mogelijkheden voor uw pensioenopbouw dan een "gewone" werknemer. Toch wordt het pensioen vaak naar voren geschoven of wordt een oplossing gekozen uit alleen maar fiscale overwegingen. Het pensioen is echter een financiële beslissing om uitgebreid bij stil te staan.
Enkele pensioenoplossing voor de DGA
 • Verzekeren van het pensioen
 • Pensioenopbouw in de eigen BV (holding)
 • Pensioenopbouw in een externe BV (pensioen BV)
 • Combinatie pensioen in eigen beheer en verzekeren
 • Opbouw oudedagsvoorziening in privé (lijfrente) 

 

Ook de  risico's bij overlijden (nabestaandenpensioen en wezenpensioen) en  bij arbeidsongeschiktheid (AOV) dienen niet vergeten te worden! Deze risico's kunnen meestal niet zelf worden  gedragen en tegen vaak acceptabele premies worden herverzekerd. 
 
 

 

Ondernemer & Pensioen

 

Een zelfstandig ondernemer neemt een bijzondere positie in voor de opbouw van de oudedagsvoorziening. In tegenstelling tot de werknemer en de directeur-grootaandeelhouder kan een ondernemer geen 2e pijler pensioen opbouwen. Wel zijn er diverse andere mogelijkheden voor de zelfstandig ondernemer om op een fiscaal vriendelijke manier een oudedagsvoorziening op te bouwen.   
 
Pensioenmogelijkheden zelfstandig ondernemer
 • Lijfrenteverzekering of bankspaarrekening
 • Omzetten stakingswinst in (direct ingaande) lijfrente
 • Fiscale Oudedagsreserve
 • Voortzetten pensioenregeling werkgever
 • Beroepspensioenfonds
 • Vrije vermogensvorming (Box III)

 

Bij de zelfstandig ondernemer moeten de risico's bij overlijden (nabestaandenpensioen en wezenpensioen) en bij arbeidsongeschiktheid (AOV)  niet vergeten worden! Deze risico's kunnen meestal niet zelf worden gedragen en tegen vaak acceptabele premies worden herverzekerd.