Echtscheiding & Pensioen

 
Een scheiding heeft bijna altijd grote gevolgen voor het pensioen.  Hierbij gaat het veelal om aanzienlijke bedragen. Toch wordt meestal niet of maar zeer beperkt  stil gestaan bij de verdeling van het pensioen bij een scheiding. Dit kan tot zeer vervelende verrassingen leiden die zich pas in de toekomst openbaren. Advies over de mogelijkheden bij de verdeling van het pensioen, onderbouwd met berekeningen is dan ook aan te bevelen.
 
Bij een scheiding worden conform de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld. Daarnaast bestaat er op basis van de Pensioenwet ook een aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen.
 
          Je kunt er echter bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant voor kiezen om de verdeling van de pensioenaanspraken niet volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding te laten verlopen. Er kan voor worden gekozen om de pensioenaanspraken op een andere wijze te verdelen of helemaal niet te verdelen
.
 Wij kunnen op een overzichtelijke manier alle mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen van de verdeling van het pensioen bij een echtscheiding in een begrijpelijk rapport zetten.
 

 Echtscheiding & Financiële Planning

 
Bij een scheiding is de  financiële afhandeling veelal een van de grootste discussiepunten. Dit zorgt er vaak voor dat de scheiding een lange en kostbare aangelegenheid wordt. Schakel daarom tijdig een onafhankelijk financieel specialist in die u kan begeleiden bij het gehele proces. Wij ondersteunen u gedurende het hele traject van uw echtscheiding, van het inventariseren van uw belangen en wensen tot uw nieuwe financiële start.

Wij verzorgen onder andere:
  • Een juiste verdeling van uw vermogen
  • Alimentatieberekeningen
  • Opstellen pensioenberekening (Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding)
  • Opstellen financieel plan voor uw nieuwe situatie
  • Begeleiden bij nieuwe huisvesting en herfinancieren bestaande huisvesting
  • Communicatie met advocaten en notarissen

 Wilt u meer informatie hebben of een vrijblijvende gesprek, neem dan gerust contact met ons op