Pensioen voor uw werknemers

 

Het pensioen voor uw werknemers is het belangrijkste onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Pensioen is echter een ingewikkelde materie en wordt daarom door de werknemers veelal ondergewaardeerd. Door de krapper wordende arbeidsmarkt en de afbrokkeling van het sociale stelsel zal het werknemerspensioen naar de toekomst toe alleen maar belangrijker worden.
Het ontwerpen en implementeren van een pensioenregeling is maatwerk. Wij kunnen dit traject voor elke onderneming volledig verzorgen. Natuurlijk inclusief heldere communicatie naar de werknemers wat tot een groter "pensioenbewustzijn” en waardering van het pensioen in het beloningspakket zal leiden.

Het inrichten van een pensioenregeling voor uw werknemers kent vijf stappen:

1. Inventarisatie en vaststellen doelstelling werkgever met de pensioenregeling
2. Opstellen adviesrapport
3. Offertetraject
4. Implementatie & communicatie
5. Beheer


 

Beheer & communicatie werknemers pensioen

 

Wij assisteren bij het beheren, administreren en communiceren van het werknemerspensioen. Wij brengen structuur aan in de pensioenadministratie en controleert de verwerkte mutaties en financiële afhandeling door de pensioenuitvoerder. WIj kunnen de volledige pensioenadministratie van a tot z uit handen nemen van HR of P&O.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat werkgevers voldoen aan de in de Pensioenwet gestelde eisen met betrekking tot de informatieplicht aan de werknemers.

Communciatie aan de werknemers van het pensioen is van groot belang om de waarde en het belang van het pensioen bij de werknemers kenbaar te maken. Wij kunnen de pensioencommunicatie, van 1 op 1 gesprekken met (nieuwe) medewerkers tot "kantine” sessies voor groepen werknemers, volledig uitvoeren zodat het pensioen in heldere, begrijpbare taal wordt uitgelegd.

Voor de beheerwerkzaamheden  worden wij ingeschakeld door werkgevers , accountants, (actuariële) pensioenadviesbureaus en pensioenuitvoerders.